Poštovani klijenti i ostali zainteresirani

Obavještavamo vas da je „MOGO“ leasing društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo u procesu zatvaranja društva / likvidacije.

Broj tekućeg računa u banci za uplate duga po ugovorima o finansijskom lizingu / lizbeku je nepromijenjen: 1861210310385365 pri ZIRAATBANK BH D.D.