+387 33 873 456 info@mogo.ba

Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00

Subota: 08:00 - 14:00

Nedjelja: neradni dan

Service centers

Često postavljena pitanja

Leasing

Više informacija

 • Šta je leasing?

  Leasing je način kupovine automobila na rate. Prema ugovoru, davaoc leasinga Mogo postaje vlasnik automobila kojeg odaberete, a Vi korisnik istog. Kada otplatite sve rate predviđene ugovorom i otplatnim planom, vlasništvo nad automobilom prelazi na Vas.

  Možete aplicirati za iznos finansiranja od 1.000 KM do maksimalno 20.000 KM, te rok otplate od 6 do makismalnih 84 mjeseca. Minimalno učešće je 20%.

 • Kako aplicirati za usluge leasinga putem Mogo-a?

  Možete aplicirati za usluge leasinga na više načina:

  • Putem WEB stranice, popunjavanjem aplikacije na www.mogo.ba
  • Pozivom na broj: 033 873 456
  • Na licu mjesta, posjećujući jednu od Mogo-ovih podružnica ili auto dilera iz naše mreže partnera.

 • Koji je maksimalni rok otplate?

  Možete aplicirati za usluge leasinga sa maksimalnim rokom otplate do 84 mjeseca.

 • Na koji način vršiti otplatu mjesečnih rata?

  Obavezni ste da plaćate mjesečne rate leasing naknade za leasing u skladu sa otplatnim planom koji je priložen Ugovoru o leasingu. Da bismo Vam olakšali, dobićete SMS poruku kao podsjetnik za bilo koju predstojeću ratu.

 • Da li postoji mogućnost prijevremene otplate?

  Da, naravno da postoji! Naknada za prijevremenu otplatu je sljedeća: 1%+PDV od iznosa otplaćene glavnice ako je preostali period veći od 12 mjeseci, 0,5%+PDV od iznosa otplaćene glavnice ako je preostali period manji od 12 mjeseci.

Kupovina automobila na leasing

 • Kako mogu da kupim automobil na leasing?

  • Izabrete automobil koji Vi želite (ponudu automobila možete provjeriti u bilo kojem auto salonu, web stranicama koje se bave prodajom automobila…)
  • Pripremite potrebnu dokumentaciju: ovjerena kopija lične karte, CIPS prijava (ne starija od 6 mjeseci) i zadnja platna lista i izvod sa bankovnog računa
  • Posjetite našu podružnicu, gdje ćete popuniti zahtjev za finansiranje automobila. Zahtjev možete preuzeti sa sljedećeg linka i dostaviti zajedno sa prethodno navedenom dokumentacijom: Dokumentacija
  • Mogo vrši provjeru dostavljene dokumentacije i prezentujemo Vam ponudu. Ukoliko Vam ista odgovara vršite prvu uplatu (učešće i naknada za izdavanje)
  • Mogo vrši uplatu prodavaču automobila, dok Vi svaki naredni mjesec plaćate definisani mjesečni iznos rate
  • Registraciju rade naši partneri s kojim dogovarate sve detalje vezane za preuzimanje automobila koji ste izabrali

 • Hoće li Mogo tražiti dokaze o mojim primanjima?

  Kada aplicirate za uslugu leasinga, Mogo Leasing d.o.o. će od Vas tražiti da dostavite zadnju platnu listu i izvod iz banke ili neki drugi relevantni dokument koji dokazuje izvor i visinu primanja.

 • Da li treba osigurati automobil prilikom kupovine na leasing?

  Potrebno je zaključiti obaveznu polisu osiguranja od autoodgovornosti i izvršiti plaćanje u skladu sa zakonima koji regulišu tu oblast.

Pitanja o automobilu

 • Kako se procjenjuje vrijednost automobila?

  Za procjenu vrijednosti automobila koristimo savremeni međunarodni model procjene koji ima bazu podataka od preko 1.5 miliona automobila u cijeloj Evropi.

 • Da li auto posjeduje obaveznu polisu osiguranja od autoodgovornosti?

  Potrebno je zaključiti obaveznu polisu osiguranja od autoodgovornosti i izvršiti plaćanje u skladu sa zakonima koji regulišu tu oblast.

 • Da li je potrebno izvršiti tehnički pregled automobila?

  Tehnički pregled je obavezan prilikom registracije automobila u skladu sa zakonskim propisima.

Ograničenja

 • Da li postoje ograničenja za apliciranje i odobrenje?

  U svrhu odobrenja zahtjeva izvršiće se procjena Vaše kreditne sposobnosti u skladu sa propisanim procedurama od strane nadležnog regulatora. U tu svrhu, morate nam dati potpune i vjerodostojne podatke.

 • Sa koliko godina života mogu aplicirati za usluge leasinga?

  Možete podnijeti zahtjev sa 18 navršenih godina života.

Korisne informacije

 • Kada ću postati vlasnik automobila?

  Nakon otplate i ispunjenja Ugovora o leasingu, kontaktirat će Vas službenik Mogo-a da ponovo prebacite vlasništvo nad automobilom na svoje ime ili na ime treće osobe.

 • Šta se dešava u slučaju nesreće ili krađe automobila?

  U slučaju nesreće ili krađe, dužni ste obavijestiti odgovarajuće vlasti, Vašu kompaniju za osiguranje i Mogo Leasing d.o.o.

 • Može li se automobil koristiti van države BiH?

  Mogo Leasing d.o.o. Vam daje punomoć za korištenje automobila i van granica BiH.

 • Šta se dešava ako ne mogu platiti ratu na vrijeme?

  Ako mislite da ne možete ispoštovati plaćanje rata predviđenih u prvobitnom otplatnom planu, obratite se našim stručnjacima za podršku korisnicima kako bi Vam ponudili odgovarajući otplatni plan u skladu sa Vašim potrebama.