Licence

Kompanija Mogo Leasing d.o.o. Sarajevo, Pijačna 14k, 71000 Sarajevo, registrovana je u Sarajevu, ID broj 4202540500009, PDV broj 202540500009. Rješenjem broj 065-0-Reg-18-002955 koje je izdao Općinski sud u Sarajevu dana 06.07.2018. u Sarajevu, ostvaruje pravo na pružanje usluga leasinga i leaseback-a i djeluje kao finansijska institucija, licencirana od strane Agencije za Bankarstvo FBiH.

Biće nam drago da Vam pomognemo

Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak, od 09:00 do 17:00 sati