Dokumentacija

Osim ovjerene kopije lične karte, original CIPS prijavnice (ne starije od 6 mjeseci) i zadnje platne liste i izvoda iz banke molimo da nam prilikom posjete dostavite sljedeće:


Popunjen i potpisan Zahtjev za leasing / povratni leasing

Saglasnost o zaplijeni ličnih primanja

Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije vezane za naše uslove poslovanja:


Opšti uslovi poslovanja

Pravilnik o naknadama

Informacioni list