+387 33 873 456 info@mogo.ba

Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00

Rad sa strankama do 16:00

Subota i nedjelja neradni dani

Service centers

Licence

Kompanija Mogo Leasing d.o.o. Sarajevo, Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo, registrovana je u Sarajevu, ID broj 4202540500009, PDV broj 202540500009.

Rješenjem broj 065-0-Reg-18-002955 koje je izdao Općinski sud u Sarajevu dana 06.07.2018. u Sarajevu, ostvaruje pravo na pružanje usluga leasinga i leaseback-a i djeluje kao finansijska institucija, licencirana od strane Agencije za Bankarstvo FBiH.