+387 33 873 456 info@mogo.ba

Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 17:00

Rad sa strankama do 16:00

Subota i nedjelja neradni dani

Service centers

Uslovi korištenja

Pod punom krivičnom, moralnom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem da:

  • Lične podatke koje isporučujem dajem dobrovoljno uključujući  svoj JMBG, te sam upoznat sa činjenicom da unos istog nije mandatoran. Izjavljujem da su podaci koje isporučujem potpuno tačni i isti se mogu koristiti prilikom sklapanja Ugovora o Leasingu/Leasebacku

  • Veoma dobro sam upoznat sa svim politikama ove web stranice

Izjavljujem da sam upoznat sa krivičnim postupkom za prevaru, u slučaju da se ova izjava pokaže netačnom i nepotpunom.

Upoznat sam sa:

1. Kontroler mojih ličnih podataka je Mogo Leasing d.o.o. Sarajevo sa sjedištem u Džemala Bijedića 166a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ID broj 4202540500009.

2. Da će Mogo Leasing d.o.o. Sarajevo obrađivati moje podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka objavljenom u Službenom Glasniku BiH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11

3. Da će Mogo Leasing d.o.o. Sarajevo obrađivati moje podatke u cilju provjere kreditne sposobnosti u Centralnom Registru Kredita Centrale Banke BiH i u skladu sa propisima i odlukama Agencija za Bankarstvo FBiH, Agencije za Bankarstvo RS, nakon što im dam svoju pismenu saglasnost, svojeručnim potpisom, navedenu na Zahtjevu za leasing / leaseback usluge.

Zadržavam pravo da povučem ove saglasnosti podnošenjem zahtjeva u pismenoj formi.

Slažem se da dobijem komercijalne informacije o proizvodima koje nudi Mogo Leasing d.o.o. Sarajevo, putem elektronskih sredstava komunikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na e-mail i SMS poruke.

Pod punom krivičnom, moralnom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem da sam pročitao i da sam upoznati sa Općim uslovima poslovanja Mogo Leasing d.o.o. Sarajevo koji su navedeni i stavljeni za download na ovoj web stranici.